Oferta

NADZÓR NAD REALIZACJĄ:

Nadzór autorski ma na celu dopilnowanie ekipy wykonawczej aby ta wykonała projekt zgodnie z dokumentacją, np.. aby bateria była podłączona  we właściwym miejscu, płytki ułożone zgodnie z rysunkiem, meble pod wymiar wykonane zgodnie ze specyfikacją . Projektant nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonywania tych usług, pilnuję tylko by projekt, który składa się z dziesiątków takich szczegółów wykonany był  zgodnie z dokumentacją projektową


Oferujemy